Confidentialitate

Confidentialitatea informatiilor

Pentru protejarea datelor, informatiilor, documentelor si a materialelor transmise de catre dumneavoastra prin intermediul acestui site, Banca solicita utilizarea tehnologiilor de criptare pentru anumite tipuri de transmisii. Oferirea acestor tehnologii cat si utilizarea altor masuri de protejare a datelor si informatiilor confidentiale sunt menite sa ofere securitatea corespunzatoare a acestora. Banca nu poate garanta ca informatia transmisa prin Internet este securizata, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori.

Pentru accesarea sau utilizarea anumitor sectiuni cuprinse in cadrul acestui site veti stabili sau primi de la Banca coduri de identificare, parole, coduri de securitate si dispozitive. Dumneavoastra sunteti obligat sa pastrati toate si oricare dintre acestea, secrete si in siguranta. Dumneavoastra veti fi deplin raspunzator pentru toate activitatile care presupun utilizarea codurilor/parolelor/dispozitivelor mentionate mai sus, iar Banca va considera ca oricare si toate instructiunile trimise prin intermediul acestor coduri/parole/dispozitive provin de la dumneavoastra si reprezinta vointa dumneavoastra. Banca nu va putea fi considerata raspunzartoare pentru nici un prejudiciu cauzat de modul in care dumneavoastra ati pastrat confidentialitatea si/sau securitatea acestor coduri/parole/dispozitive.

Politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal

Pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale clientilor nostri este foarte importanta pentru noi. Pentru a putea sa va oferim anumite produse si servicii bancare trebuie sa inregistram, utilizam si pastram anumite date cu caracter personal in legatura cu clientii nostri. Datele cu caracter personal cuprind orice informatii referitoare la o persoana identificata sau identificabila, asa cum sunt definite in Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea privind protectia datelor").

Cand vizitati si navigati pe site-ul Bancii, sau cand comunicati cu noi prin acest mijloc, Banca inregistreaza anumite date, inclusiv date cu caracter personal pe care dumneavoastra le oferiti in mod voluntar. Toate aceste date cat si informatiile si/sau materialele trimise Bancii prin intermediul acestui site pot fi utilizate de catre Banca. 

Scopurile pentru care Banca prelucreaza datele dvs.cu caracter personal sunt: oferirea de produse si servicii bancare, rapoarte de credit, colectare sau recuperare a datoriilor, vanzare de active sau pasive, asigurare si reasigurare, securitatea si prevenirea fraudelor, servicii de comunicatii, cereri, servicii  de Internet, fonduri de pensii, statistici, analiza de date, publicitate, servicii marketing si publicitate oferite si/sau efectuate de catre Banca sau membrii grupului Bancii, monitorizare video, executari silite si litigii, prevenirea spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei precum si pentru indeplinirea de catre banca a oricarei obligatii in acest sens.

Drepturile dumneavoastra in conformitate cu Legea privind protecția datelor, mai exact: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei, pot fi exercitate in orice moment. Precizam ca in cazul dreptului de acces la date, a dreptului de interventie asupra datelor cat si a dreptul de opozitie exercitarea acestora presupune  transmiterea de catre dumneavoastra a unei solicitari in scris, datata si semnata, pe adresa sediului Bancii. Banca va raspunde in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii solicitarii. De asemenea mentionam ca, in cazul in care nu mai sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopul accesarii acestui site si/sau al furnizarii de produse si servicii si/sau de marketing sunteti indreptatit sa transmiteti Bancii un refuz in scris depus personal sau transmis prin posta pe adresa oficiala a Bancii. Cererile trebuie sa fie insotite de o copie lizibila a actului de identitate.

In ceea ce priveste datele, informatiile sau materiale transmise de catre dumneavoastra prin intermediul acestui site, dumneavoastra oferiti Bancii acces nerestrictionat la acestea, cat si dreptul de a utiliza, reproduce, modifica si transmite aceste informatii si materiale.

Toate aceste date si informatii pot fi utilizate inclusiv pentru realizarea de studii in legatura cu clienti Bancii sau a altor tipuri de studii si cercetari de piata in legatura cu comportamentul general al clientilor referitor la Internet (numarul de vizite, timp mediu petrecut, pagini vizitate, precum si alte statistici generale referitoare la vizitatorii site-ului nostru; utilizate pentru monitorizarea performantei site-ului si pentru sporirea accesibilitatii site-ului) si pot fi oferite unor terte parti. In aceast caz, nu sunt transmise si datele cu caracter personal.

Banca va putea transmite datele dvs. cu caracter personal catre terti in baza acordului dvs. expres si numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Printre destinatarii datelor dvs. Cu caracter personal se numara autoritatile publice locale si internationale avand astfel de drepturi in temeiul legislatiei in vigoare, afiliatii Bancii  (brokeri, avocati, consultanti, contabili, auditori) precum si partenerii Bancii, Grupul Telekom Romania, Biroul de Credit,  SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), in conteztul transferurilor internationale de fonduri.

Prin intermediul site-ului nostru, nu vor fi colectate sau utilizate date in legatura cu originea rasiala sau etnica, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, de apartanenta sindicala sau date cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala.

Pentru orice informatii suplimentare sau nelamuri in legatura cu continutul acestui site va rugam sa utilizati oricare dintre canalele de comunicare ale Bancii.