CRS

 

Common Reporting Standard (CRS)

Ce este CRS – Common Reporting Standard - Standardul Comun de Raportare?

Common Reporting Standard (CRS) este un standard global privind schimbul automat de informatii, emis de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si impus de Directiva CE/2014/107/EU. Acesta are ca scop prevenirea evaziunii fiscale, oferind tarilor participante transparenta cu privire la activele financiare detinute de rezidentii lor.

Cui se aplica CRS?

 

Cerintele CRS se aplica tuturor clientilor bancii, persoane fizice si juridice, care au rezidenta fiscala intr-un alt stat semnatar al acordului/si intr-un alt stat semnatar al acordului altul decat Romania.

 

Care sunt indiciile care pot determina incadrarea unui client ca fiind raportabil catre ANAF, conform CRS?

Persoana fizica:

 •        Cetatenia sau rezidenta este intr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,
 •        Locul de nastere este intr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,
 •        Adresa curenta (de domiciliu, de resedinta, postala) este intr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,
 •        Un numar de telefon dintr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,
 •        O procura sau o autorizare de semnatura acordata unei persoane cu adresa (de domiciliu, de resedinta, postala) dintr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,
 •        Ordine de plata recurente de la un cont Alior Bank S.A. Sucursala Bucuresti catre un cont dintr-un alt Stat Membru, altul decat Romania.

Entitate (persoana juridica): 

 •        Rezidenta intr-un Stat membru altul decat Romania (loc de inregistrare, constituire sau o alta adresa intr-un Stat membru - adresa de corespondenta sau punct de lucru)
 •        Persoana/ persoanele identificate ca beneficiari reali ai persoanei juridice intrunesc unul dintre indiciile mentionate mai sus.

 Ce date se vor raporta catre ANAF?

Informatiile pe care Banca le raporteaza catre ANAF, in baza obligatiilor sale legale sunt:

 •        numele si prenumele, cetatenia, adresa de resedinta al Tituarului de cont;
 •        rezidenta fiscala;
 •        numărul de identificare fiscala NIF;
 •        numărul de cont sau echivalentul său funcțional în absența unui număr de cont;
 •        soldul sau valoarea contului la sfarsitul fiecarui an calendaristic;
 •        suma totala bruta a dobanzii platite sau creditate in cont la sfarsitul fiecarui an raportabil;

 Doar Alior Bank SA Sucursala Bucuresti solicita aceste informatii?

 Nu. Cerintele CRS se aplica tuturor institutiilor financiare din Romania. Orice client nou va completa odata cu documentele de dechidere de cont si Declaratia de Rezidenta Fiscala (Declaratie de autocertificare).

 

Alte informatii suplimentare

 Lista completa a statelor parte la mecanismul de raportare automata, actualizata in mod continuu, se regaseste accesand urmatorele link-uri:

OECD - Common Reporting Standard

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489

Pentru mai multe detalii referitoare la CRS, va rugam sa accesati site-ul web al OECD

(http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/) sau sa contactati autoritatile fiscale locale/autoritatile fiscale ale tarilor dumneavoastra de rezidenta.

 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Precizam faptul ca Alior Bank SA Sucursala Bucuresti prelucreaza  doar datele pe care are obligatia sa le raporteze conform legii.

Clientii Alior Bank SA Sucursala Bucuresti beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (dreptul de acces, de intervenţie, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei).