Confidentialitate si protectia datelor

Confidentialitatea informatiilor

Pentru protejarea datelor, informatiilor, documentelor si a materialelor transmise de catre dumneavoastra prin intermediul acestui site, Banca solicita utilizarea tehnologiilor de criptare pentru anumite tipuri de transmisii. Oferirea acestor tehnologii cat si utilizarea altor masuri de protejare a datelor si informatiilor confidentiale sunt menite sa ofere securitatea corespunzatoare a acestora. Banca nu poate garanta ca informatia transmisa prin Internet este securizata, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori.

Pentru accesarea sau utilizarea anumitor sectiuni cuprinse in cadrul acestui site veti stabili sau primi de la Banca coduri de identificare, parole, coduri de securitate si dispozitive. Dumneavoastra sunteti obligat sa pastrati toate si oricare dintre acestea, secrete si in siguranta. Dumneavoastra veti fi deplin raspunzator pentru toate activitatile care presupun utilizarea codurilor/parolelor/dispozitivelor mentionate mai sus, iar Banca va considera ca oricare si toate instructiunile trimise prin intermediul acestor coduri/parole/dispozitive provin de la dumneavoastra si reprezinta vointa dumneavoastra. Banca nu va putea fi considerata raspunzartoare pentru nici un prejudiciu cauzat de modul in care dumneavoastra ati pastrat confidentialitatea si/sau securitatea acestor coduri/parole/dispozitive.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Va rugam sa consultati Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal .

In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni au urmatoarele semnificatii:

a) “Legea Protectiei Datelor” inseamna toate legile si regulamentele aplicabile Bancii, indiferent daca sunt legislatie primara (cum ar fi legile nationale si/sau Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 2016/679) sau legislatia secundara (cum ar fi orientarile grupului de lucru sau alte orientari emise de ANSPDCP), aplicabile prelucrarii datelor cu caracter personal;

b) “Datele cu caracter personal” inseamna orice informatie referitoare la un individ identificat sau identificabil, astfel cum sunt definite de Legea Protectiei Datelor. Banca va prelucra urmatoarele categorii de date:

 • Date de identificare: nume si prenume, alias (daca este aplicabil), cod numeric personal sau alt element de identificare (daca este aplicabil), tipul, seria si numarul actului de identitate, sexul, locul si data nasterii, nationalitatea;
 • Date privind membri familiei: nume si prenume,starea familiei;
 • Date privind starea civila;
 • Date de contact: numar de telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, e-mail;
 • Date privind ocupatia: profesia, locul de munca, persoana expusa politic (daca este aplicabil) si functia publica detinuta (daca este aplicabil), pregatirea profesionala – diplome de studiu;
 • Date privind veniturile: conditia economica si financiara, informatii referitoare la activele detinute, datele bancare (inclusiv numarul de cont), date fiscale (inclusiv NIF), numarul cardului, data de expirare a cardului, numarul contului (codul IBAN);
 • Imaginea;
 • Vocea;
 • Datele geografice/date de trafic;
 • Informatii aferente activitatilor permise pentru institutiile de credit conform Legii Bancare;
 • Date referitoare la platile realizate;
 • Date si informatii legate de produse de tip credit: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara.

Furnizarea acestor categorii de date este necesara pentru obtinerea de servicii si produse specifice activitatii bancare. Banca nu va colecta date cu caracter excesiv prin raportare la scopurile prelucrarii mentionate mai jos.

In conformitate cu prevederile din „Legea protectiei datelor”, Banca va proteja Datele cu caracter personal colectate pentru oricare dintre clientii si potentialii sai clienti (indiferent de calitatea lor, ex. titular, utilizator, imprumutat, garant sau persoana cu drept de semnatura etc.), in conformitate cu prevederile Legii Protectiei Datelor si Legii bancare.

Prin intermediul site-ului nostru, nu vor fi colectate sau utilizate date in legatura cu originea rasiala sau etnica, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, de apartanenta sindicala sau date cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala.

Scopurile si temeiurile prelucrarii

Banca prelucreaza Datele clientilor cu caracter personal in urmatoarele scopuri specifice:

 • In scopul de a efectua masurile premergatoare incheierii contractului, de a incheia contractul la cererea dumneavoastra si pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor din contractul incheiat cu Banca;
 • In vederea desfasurarii activitatilor de arhivare, pentru o perioada de 5 ani de la momentul incheierii relatiei contractuale cu Banca, conform prevederilor legale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
 • In scop de marketing direct al produselor si serviciilor Bancii, pentru a putea transmite informatii personalizate despre serviciile Bancii, adaptate intereselor dumneavoastra, in baza consimtamantului dumneavoastra. Nu vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care ati obiectat in acest sens / nu ati fost de acord.
 • In scopul respectarii obligatiilor legale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in baza prevederilor legale privind spalarea banilor si finantarii terorismului.
 • In scopul prevenirii si gestionarii fraudelor si riscurilor de frauda, a infractiunilor economice, in baza interesului legitim al Bancii.
 • In scop de raportare FATCA, in baza prevederilor legale aplicabile Bancii cuprinse in Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru îmbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA.
 • In scopuri contabile, inclusiv din perspectiva manipularii si stocarii documentelor fiscale si contabile, in baza obligatiilor aplicabile Bancii conform prevederilor legale in domeniul fiscal-contabil.
 • In scopul evaluarii analizei bonitatii si a evaluarii riscului de credit, inclusiv prin crearea de profiluri, in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru a incheia contractul cu dumneavoastra.
 • In scopul prevenirii si combaterii actiunilor in justitie sau a plangerilor formulate impotriva Bancii, respectiv in scopul introducerii actiunilor in justitie de catre Banca, pe durata termenului de prescriptie aplicabil conform prevederilor legale.
 • In scopul indeplinirii obligatiilor privind secretul bancar, conform prevederilor legale aplicabile Bancii in baza Legii Bancare.
 • In scopul indeplinirii obligatiilor de raportare fiscala rezultate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala. Aceste informatii sunt stocate, prelucrate si transferate autoritatilor fiscale din Romania sau a altor state (catre autoritatile fiscale din statele unde detin rezindenta fiscala), in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza transferul automat de informatii financiare cu scopul eliminarii evaziunii fiscale.
 • In scop statistic, inclusiv in vederea efectuarii raportarilor catre Banca Nationala a Romaniei, conform prevederilor legale aplicabile Bancii.
 • In scopul indeplinirii obligatiilor nascute din contractele in care Banca este parte, in baza consimtamantului dumneavoastra, a prevederilor legale aplicabile sau a interesului legitim.

In vederea satisfacerii interesului sau legitim, Banca va inregistra si stoca conversatiile audio, video si chat, inregistrarile fiind confidentiale. Acestea vor fi folosite in caz de litigiu cu privire la continutul instructiunilor date, putand constitui/fi utilizate ca probe in instanta.

Va informam expres ca aveti dreptul de a va opune oricand unei prelucrari intemeiate pe interesul legitim al Bancii. Orice solicitare sau opozitie va fi analizata si solutionata de catre noi conform prevederilor Legii Protectiei Datelor.

Drepturile dumneavoastra privind prelucrarea datelor

Aveti posibiliatea de a va exercita toate drepturile prevazute de Legea Protectiei Datelor, in mod special:

 • Dreptul sa accesati datele cu caracter personal, sa le modificati, sa restrictionati prelucrarea sau sa va opuneti prelucrarii acestora, precum si sa solicitati stergerea acestora;
 • Sa primiti datele personale furnizate sau sa le transmiteti unei alte societati (dreptul de portabilitate);
 • Sa retrageti consimtamantul dat initial pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Sa depuneti o reclamatie la autoritatea de supraveghere competenta – in Romania aceasta este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Banca depune toate eforturile pentru a asigura exercitarea drepturilor dumneavoastra. Cu toate aceste, exercitarea drepturilor dumneavoastra poate fi limitata in cazul incidentei anumitor obligatii legale (de exemplu nu vom putea da curs unei cereri de stergere daca exista o obligatie legala de pastrare impusa de legislatia privind prevenirea si combaterea spalarii banilor sau de legislatia fiscala).

In orice moment, aveti dreptul sa va opuneti, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca prelucrarea este intemeiata pe interesul legitim al Bancii.

In acest caz, vom inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, cu excepția cazului in care continuarea prelucrarii are la baza motive legitime intemeiate care prevaleaza asupra drepturilor si intereselor dumneavoastra   sau daca scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

In cazul in care vom prelucra automat, inclusiv prin crearea de profiluri, datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe acest tip de prelucrare. Orice astfel de decizie se va intemeia fie pe consimtamantul dumneavoastra, fie pe necesitatea incheierii sau executarii unui contract sau pe o obligatie legala impusa Bancii.

Fiecare produs sau serviciu bancar comercializat de catre Banca are in vedere optiunile si informatiile pe care dumneavoastra le furnizati. Pe baza consimtamantului dumneavoastra vom prelucra datele cu caracter personal pentru a putea determina cu acuratete produsele si serviciile Bancii pentru care sunteti eligibil sau care consideram ca se potrivesc nevoilor dumneavoastra.

De asemenea, pentru a putea incheia contractul cu dumneavoastra, este necesar sa evaluam bonitatea dumneavoastra. In aceste scopuri vom folosi mecanisme de prelucrare automata (inclusiv crearea de profiluri), care ne vor ajuta sa evaluam profilul dumneavoastra de risc si capacitatea de a rambursa creditul acordat.

Ca urmare a mecanismelor de prelucrare automata asupra datelor cu caracter personal (pe care ni le-ati furnizat in mod direct sau pe care noi le-am colectat din surse externe, inclusiv surse publice), veti fi supus unei decizii care va produce efecte juridice sau va va afecta in mod similar. Astfel de mecanisme de prelucrare iau in considerare prevederile legale carora se supune Banca, confrom prevederilor Legii Bancare. Aveti dreptul de a primi informatii suplimentare cu privire la mecanismul logic care sta la baza luarii deciziei, precum si cu privire la importanta si consecintele unei astfel de decizii (existand posibilitatea ca, la cerere, produsul sau serviciul oferit de Banca sa nu fie stabilit exclusiv in baza unei decizii automate, ci cu implicarea unui factor uman).

Nu va vom supune unei decizii exclusiv pe baza prelucrarii automatizate care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza semnificativ in mod asemanator, cu exceptia cazului in care v-ati dat in mod explicit consimtamantul pentru prelucrare, prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si Banca.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate atat in mod direct, de catre Banca, cat si in mod indrect, prin terti.

Banca va colecta datele dumneavoastra cu caracter personal fie (i) in mod direct, atunci cand dumneavoastra le furnizati; (ii) prin intermediarul de credite sau imputernicitii ce actioneaza in numele Bancii.

De asemenea, pentru a putea incheia contractul cu dumneavoastra cu privire la produsele Bancii, respectiv pentru a putea evalua solvabilitatea dumneavoastra vom colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra din mai multe surse, precum anumite baze de date externe la care Banca are acces, respectiv ANAF, Biroul de Credit, Ministerul Justitiei sau Oficiul National al Registrului Comertului. Vom colecta aceste date pe baza consimtamantului dumneavoastra sau in baza interesului legitim sau a indeplinirii unei obligatii legale.

Pentru va putea trimite oferte personalizate privind produsele si serviciile Bancii, in baza consimtamantului dumneavoastra, vom colecta date cu caracter personal de la Grupul Telekom Romania.

Banca va colecta datele dumneavoastra cu caracter personal si din surse externe, precum retele de socializare, surse publice etc.

Datele cu caracter personal colectate din surse diferite pot fi combinate in scopul de a va furniza produse si servicii dedicate, astfel incat sa raspundem asteptarilor dumneavoastra intr-un mod personalizat si legitim.

Masurile de securitate aplicate de Banca. Banca implementeaza masuri de securitate si siguranta adecvate activitatilor de prelucrare pe care le desfasoara.

Banca va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri adecvate securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, copierii, modificarii sau divulgarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Nu putem sa ne asumam raspunderea si nici sa asiguram securitatea informatiilor pe care le transmiteti prin internet si va indemnam sa luati toate masurile de precautie pentru a va proteja datele cu caracter personal atunci cand utilizati astfel de platforme. Va recomandam sa va schimbati des parolele, sa utilizati o combinatie de litere si cifre si sa va asigurati ca utilizati un browser securizat.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transmise de catre Banca in cazul in care ati consimtit la o astfel de prelucrare, daca exista un interes legitim al Bancii sau daca Banca are o obligatie legala in acest sens.

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate catre urmatoarele categorii de destinatari: afiliati; imputerniciti; intermediari de credit; Grupul Telekom Romania, banci externe, societati de carduri de credit si furnizorii acestora (in legatura cu transferul de fonduri, efectuarea de plati, plata cecurilor si alte tranzactii); asiguratori; agenti, contractori sau furnizori de servicii care asigura serviciile operationale ale Bancii (precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti sau alte servicii catre Banca); autoritati relevante de reglementare (precum Banca Nationala a Romaniei, Centrala Riscurilor de Credit, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ministere, consilii statutare sau autoritatile si/sau agentiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international), Arhivele Nationale, agenti de colectare, recuperare creante si reposedare in legatura cu executarea obligatiilor de rambursare a imprumuturilor si facilitatilor de credit, oricare alta parte fata de care ne-ati autorizat sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal sau catre care exista un interes legitim al nostru.

Nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Uniunii Europene / Spatiului Economic European in alte scopuri diferite de cele mentionate mai sus, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificat in consecinta.

Stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea prevederilor legale aplicabile Bancii.

Pentru scopurile metionate anterior, Banca va prelucra datele dumneavoastra personale pe intreaga durata a relatiei cu Banca si/sau pe durata in care acesta relatie si/sau oricare tranzactie aferenta poate fi contestata si/sau pe durata mentionata in legislatia in vigoare, respectiv 5 ani (prevenirea spalarii banilor, Biroul de Credit, etc.).

Puteti transmite solicitari legate de modalitatea in care Banca prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si va puteti exercita drepturile in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • personal, printr-o cerere depusa intr-un punct de vanzare dedicat serviciilor bancare din reteaua Telekom si a partenerilor selectati. Puteti descarca formularul de aici.  Lista completa a acestor locatii o regasesti aici;
 • pe adresa noastra dedicata de e-mail contact@telekombanking.ro;
 • prin posta la adresa: Str. Menuetului, nr.12, Bucharest Business Park, Cladirea D, Et. 4, Sector 1,Bucuresti, Romania;
 • telefonic, la numarul de telefon +40 21 9253, apelabil din orice retea nationala, cu tarif normal.